Projekt - wspólne rozmowy - plaże dostępne dla wszystkich

Dostępne plaże – to nasze marzenie.

Plaże, na których swój wolny czas mogą spędzać osoby z dziećmi, starsze, z różnego rodzaju niepełnosprawnościami – my wszyscy – nie zakopując się w piasku i z pełnym dostępem do morza. Projektowanie terenów zielonych z dostępem do wody zaczyna się już od wjazdu do miejscowości. Możecie o tym poczytać w naszej publikacji, która jest efektem pierwszych konsultacji społecznych z udziałem różnych grup osób, które zorganizowałyśmy w Stegnie. Wyniesione z realizacji tego projektu doświadczenia chcemy przenieść i pogłębić w projekcie „Wspólne rozmowy – Plaże dostępne dla wszystkich” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach programu Obywatele dla Demokracji, którego operatorem jest Fundacja im. Stefana Batorego.

Wspólnie z dwoma samorządowymi partnerami: Urzędem Miasta Gdyni i Krynicy Morskiej oraz mieszkańcami_nkami Wybrzerza będziemy pracować nad stworzeniem planów modernizacji wejść na plaże z wykorzystaniem zasad projektowania uniwersalnego. Wśród Gmin, które zadeklarowały chęć udziału w projekcie są: Jastarnia, Kołobrzeg, Władysławowo, Międzyzdroje, Łeba, Choczewo, Rewal oraz Gdańsk (badania ankietowe prowadzone przez Fundację Machina Fotografika w październiku 2014 r.)

Co się dzieje?

Przeprowadziliśmy 10 konsultacji społecznych z udziałem mieszkańców_nek wybranych 10 gmin przy wsparciu 7­osobowego zespołu specjalistów_ek: osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami, architektów_ek pracujących w nurcie projektowania uniwersalnego, specjalistów_ek ds. dostępności.

Efektem tej pracy jest 10 rekomendacji architektonicznych do planów zagospodarowania terenów zielonych z dostępem do wody, które uwzględnią różnorodne potrzeby takich grup jak: osoby z niepełnosprawnościami, osoby z dziećmi, osoby starsze, osoby po czasowych wypadkach, osoby wypoczywające nad polskim morzem (np. rowerzyści_stki).

Powstaje 10 Klubów Doradczych złożonych z mieszkańców_nek Gmin, w których odbyły się konsultacje społeczne. Członkinie_owie tych klubów poprzez udział w serii specjalistycznych szkoleń nabędą kompetencje umożliwiające im dalsze pilotowanie, doradzanie, wspieranie i monitorowanie samorządów w zakresie wprowadzania zmian zarekomendowanych w wypracowanych przez nas wspólnie planach zagospodarowania terenów zielonych z dostępem do wody.

Przygotujemy 10 filmów instruktażowo-edukacyjnych – które w praktyczny sposób przybliżą proste i ekonomiczne rozwiązania zwiększające dostępność przestrzeni publicznej z uwzględnieniem potrzeb różnych grup osób i przybliżające zasady projektowania uniwersalnego. Filmy będą m.in. emitowane w sieci multiplexów.

Wydamy publikację (1000 egz.), zawierającej scenariusz modelowych partycypacyjnych konsultacji społecznych, 5 projektów niskokosztowych, bezpiecznych rozwiązań architektonicznych zwiększających dostępność miejsc użyteczności publicznej, ABC projektowania uniwersalnego, listę sprawdzająca stopień dostępności danego miejsca (różne ograniczenia sprawności). Publikacja ukaże się także w formie cyfrowej na otwartej licencji. Planujemy wyłonić projekty rozwiązań architektonicznych wi drodze konkursu dla studentów_ek architektury.

Opracujemy listę rekomendowanych biur architektonicznych i projektowych, czyli takich biur które zadeklarują projektowanie budynków i miejsc użyteczności publicznej zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego dostępnego dla wszystkich. Lista biur zostanie opublikowana na naszej stronie internetowej oraz wysłana do samorządów z którymi współpracujemy.

INFO

więcej aktualności

SAMORZĄDY

KLUBY DORADCZE

Powstaje 10 Klubów Doradczych złożonych z mieszkańców_nek Gmin, w których odbyły się konsultacje społeczne. Członkinie_owie tych klubów poprzez udział w serii specjalistycznych szkoleń nabędą kompetencje umożliwiające im dalsze pilotowanie, doradzanie, wspieranie i monitorowanie samorządów w zakresie wprowadzania zmian zarekomendowanych w wypracowanych przez nas wspólnie planach zagospodarowania terenów zielonych z dostępem do wody.

Wstąp do Klubu Doradczego jeśli zależy Ci na zmianie wyglądu Twojej plaży tak aby była ona dostępna dla Ciebie i Twoich bliskich. Dzięki udziałowi w serii specjalistycznych szkoleń nabędziesz kompetencje umożliwiające Ci dalsze pilotowanie, doradzanie, wspieranie i monitorowanie samorządów w zakresie wprowadzania zmian zarekomendowanych w wypracowanych przez nas wspólnie planach zagospodarowania terenów zielonych z dostępem do wody. Znajdź koordynatora_kę Klubu w swojej Gminie. A może ty chcesz nim_ą zostać? Napisz do nas: klub@440km.pl z dopiskiem Klub Doradczy.

KOORDYNATORZY_KI KLUBÓW DORADCZYCH

Zostań Koordynatorem_ką Klubu Doradczego w swojej miejscowości. We współpracy z nami będziesz koordynował_a pracę swojego Klubu. Jest to praca o charakterze woluntarystycznym.

Aneta Pierzchała - Tolak

tel. 606 398 203

Strona www

E-mail

miejscowosc: Gdańsk

Jolanta Kwiatkowska

tel. 693 384 278

Strona www

E-mail

miejscowosc: Krynica Morska

Paweł Żmuda

tel. 508 210 032

Strona www

E-mail

miejscowosc: Łeba

więcej

SZKOLENIA DLA KLUBÓW DORADCZYCH

Wszystkie szkolenia są bezpłatne. Liczba osób w grupie 12. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Moduły tematyczne

A) „Projektowanie uniwersalne – przestrzeń dostępna dla wszystkich”

Cel: poznanie zasad projektowania uniwersalnego oraz specyfiki potrzeb różnych grup społecznych. Poznanie nisko kosztowych, bezpiecznych rozwiązań architektonicznych zwiększających dostępność miejsc użyteczności publicznej.

B) „Rzecznictwo na rzecz osób z niepełnosprawnościami Moderacja i facylitacja spotkań”

Cel: poznanie narzędzi planowania strategii rzeczniczej, wypracowania celu działań rzeczniczych, sformułowanie przekazu głównego. Uczestniczki_y dowiedzą się jak budować relacje z otoczeniem w celu wywierania wpływu na decyzje samorządów, oraz wpływ na rozwój strategii i programów w swojej gminie. Dowiedzą się jak facylitować i moderować spotkania z udziałem dużej liczby osób o odmiennych interesach.

C) „Budowanie przekazu i promocja w mediach”.

Cel: przekazanie praktycznych narzędzi budowania atrakcyjnego przekazu promocyjnego na temat prowadzonych działań a także umiejętności budowania społeczności wokół promowanych tematów. W trakcie trwania szkolenia osoby zapoznają się z zasadami współpracy z dziennikarzami/dziennikarkami oraz organizacją spotkań dla mediów i tworzenia informacji prasowych.

D) „Ekspert_ka ds. dostępności.

Monitoring inwestycji, stosowanie rozwiązań technicznych zwiększających dostępność”. Cel: zapoznanie osób z Klubów Doradczych szczególnie z wykształceniem architektonicznym i projektowym ze specyfiką pracy eksperta_ki ds. dostępności. W Polsce jest tylko jedna taka osoba, powołana przez Urząd Miasta Gdyni (partner projektu). Celem szkolenia będzie przekazanie wiedzy na temat opiniowania dokumentacji projektowej, oceniania zgodności przyjętych rozwiązań z obowiązującymi standardami,  inicjowania oznakowania miejsc niebezpiecznych we współpracy z samorządem.

Dodatkowo wszyscy członkowie_inie Klubów Doradczych wezmą udział w konsultacjach społecznych

Cel: opracowanie planu modernizacji wejść na plaże w danej gminie z uwzględnieniem potrzeb różnych grup osób i specyfiki terenu.

HARMONOGRAM

więcej

MATERIAŁY

Zapoznaj się z materiałami (publikacje, filmy, reportaże), które powstały o naszym projekcie. Podoba Ci się? Podziel się z innymi udostępniając na swojej stronie lub wysyłając do znajomych

Publikacja "Plaże dostępne dla wszystkich"
PDF
Rekomendacje do modernizacji wejść ma plaże. Choczewo
PDF
Rekomendacje do modernizacji wejść na plaże. Gdańsk
PDF
Rekomendacje do modernizacji wejść na plaże. Gdynia
PDF
Rekomendacje do modernizacji wejść na plaże. Jastarnia
PDF
Rekomendacje do modernizacji wejść na plaże. Kołobrzeg
PDF
Rekomendacje do modernizacji wejść na plaże. Krynica Morska
PDF
Rekomendacje do modernizacji wejść na plaże. Łeba
PDF
Rekomendacje do modernizacji wejść na plaże. Międzyzdroje
PDF
Rekomendacje do modernizacji wejść na plaże. Rewal
PDF
Rekomendacje do modernizacji wejść na plaże. Władysławowo
PDF

REALIZACJE

Widzisz dobre zmiany na swojej plaży? Wyślij nam zdjęcie z opisem – zamieścimy je na naszej stronie. Tutaj też możesz śledzić postępy w realizacji naszych projektów i zobaczyć jak wdrażane są inwestycje na plażach zgodnie z przygotowanymi przez nas rekomendacjami.

Już wkrótce!

PROJEKTUJĄ UNIWERSALNIE

Każde biuro architektoniczne i projektowe, które podpisze deklaracje projektowanie budynków i miejsc użyteczności publicznej zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego dostępnego dla wszystkich zostanie zamieszczone na tej stronie. Chcesz podpisać deklaracje? Skontaktuj się z nami!

Pracownia k.

A4 PROBUD Sp. z o.o.

menthol architects

RR_ARCHITEKCI Tomasz Rospędek

Centrum Projektowania Uniwersalnego

PROJEKT „WSPÓLNE ROZMOWY – PLAŻE DOSTĘPNE DLA WSZYSTKICH” JEST REALIZOWANY W RAMACH PROGRAMU „OBYWATELE DLA DEMOKRACJI”, FINANSOWANEGO Z FUNDUSZY EOG.